Site Loader

I denne bildeanalysen skal jeg analysere «livets dans» som
er malt av Edvard Munch og ble ferdigstilt i perioden fra 1899 – 1900. Maleriet
henger i Nasjonalgalleriet i Oslo og er en del av Munchs billedserie
«livsfristen».

Motivet i bildet fremstiller flere par og som danser på en
eng i sommernatten der månen speiler seg i havet. I bakgrunnen ser vi mindre
figurer av andre par som danser tilsynelatende bekymringsløst. I forgrunnen ser
vi tre dominante figurer; en ung jente kledd i en hvit kjole til venstre, et
hengivent par i midten, og en eldre kvinne til høyre. Stemningen i bildet er
både intens, erotisk og alvorlig samtidig.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

I maleriet har Munch valgt ulike virkemidler med tanke på
form og farge. Et av virkemidlene er den ekspressive og symbolske fargebruken
som er veldig typisk for syntetismen. Fargene er ikke beskrivende, men er
definitivt med på å formidle følelsene og stemningen som oppfattes i bildet. Mye
av kunstnerens subjektive følelser formidler selv om den ekspressive
fargebruken vekker følelser hos betrakteren. Til eksempel kan den røde kolen
til kvinnen i midten symbolisere kjærlighet og erotikk, samtidig som rødt
generelt er et symbol vilje, mot og revolusjon. Den kraftfulle fargen i bildet
fremstiller kvinnen som et sterkt individ. Kvinnene som har mest avstand fra
hverandre oppleves å ha sterkest kontraster i bildet. Kvinnen til venstre bærer
en hvit kjole som kan symbolisere uskyld og renhet, samtidig oppfattes hun som
en nysgjerrig. Kvinnen som bærer en sort kjole kan symbolisere alder og
erfaring, men det oppfattes også som at hun er bitter i form av kroppsholdning
og ansiktsuttrykk.

Jeg oppfatter det som at maleriet forteller om tre stadier i
et kvinnes liv. Det går fra å være ung å urørt, fortsetter til erotikk og
kjærlighet og slutter med å være ensom og gammel. Tittelen reflekterer motivet
i bildet veldig godt, ettersom den knyttes sammen gjennom de metaforene som
dansen representerer og utviklingen kvinnen går gjennom. Det kan virke som den
hvitkledde kvinnen strekker seg etter en spirende blomst som finner sted i
forgrunnen, dette kan tolkes som den kommende blomstringen og potensialet
kvinnen har i livet. Paret i midten virker som at de står omtrent stille og
betrakter hverandre og det oppfattes som at de ikke enser verden rundt seg. Den
sortkledde kvinnen til høyre har en rett rygg og en fremtredende holdning
samtidig som hun holder avstand.

Fremstillingen av månen i bakgrunnen kan få det til å se ut
som reflekteringen i vannet danner et kors. Korset er et generelt uttrykk for
martyrdom og lidenskap, dermed kan månen symbolisere lidenskap med en sykelig
kjærlighet på grensen til sinnsykt. De samme følelsene finner vi i paret i
paret i midten av bildet, med mannens syke ansiktsuttrykk og kvinnens bølgende
kjole. Man kan tolke at månen i Livets dans symboliserer en avtakende dominans
av det maskuline. Det er også et par i bakgrunnen som blir fremhevet, der
finner vi en mann som omtrent kaster seg over en jente mens de danser. Ansiktet
hans lyser grønt, noe som kan symbolisere umodenhet, lyst og ukontrollert
misunnelse. Dette er en stor kontrast til kjærligheten og erotikken som finnes
i bildet.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Katherine!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out